Questions/Comments

Please direct all questions, comments and concerns to Nishra_Kooma@Yahoo.com

Friday, December 19, 2008


منتظر الزيدي
قاضي التحقيق العراقي يكشف تعرض الزيدي للضرب ومكتب المالكي يعلن أن الصحفي العراقي بعث برسالة اعتذار إلى المالكي.

No comments: