Questions/Comments

Please direct all questions, comments and concerns to Nishra_Kooma@Yahoo.com

Monday, November 10, 2008


جندي عراقي

For Tickets & information
Robert Malham(847)401-6090
Zarifa Tato (773)764-8290
Ashur Enwya (847)583-8525
Lazar Khamo (773)716-9938


عضاء الصحوة يتسلمون مرتباتهم من الحكومة العراقية

عضو في مجالس الصحوة في بغداد

No comments: